Slic3r: Indsæt kommentar ved “layer change”

Slic3r: Indsæt kommentar ved “layer change”

Ingen kommentarer til Slic3r: Indsæt kommentar ved “layer change”

Hvis en g-kode skal ændres efter Slic3r har genereret den, kan det være meget praktisk at indsætte en kommentar når der skiftes lag.

Dette gøres under fanen “Printer Settings” under “Custom G-code”

I feltet “After layer change G-code” indsættes syntaxen:

;
; Start of layer [layer_num] – [layer_z] mm
;

Når en G-kode laves i Slic3r vil der nu være en kommentar inden et nyt lag påbegyndes.

Det er nu let at søge med en tekst editor og finde det lag der søges.

About the author:

Uddannet maskiningeniør i 2014. Arbejder ved BILA A/S, som er DK's største robotintegrator.

Back to Top